044 9766 137 Kokeile 7 päivää ILMAISEKSI!

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kuntomo Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Laadittu: 20.12.2011
Päivitetty: 14.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kuntomo Oy
PL 54
90451 Kempele

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Lotvonen
info(at)kuntomo.fi
Puhelin
044 9766 137

3. Rekisterin nimi

Kuntomo Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Loppukäyttäjistä kerätään tietoa ja tallennetaan Henkilötiedot–kappaleen mukaisesti. Tietoja kysytään asiakkaalta itseltään tai syötetään henkilökunnan toimesta. Ulkoisista tietolähteistä tietoa ei haeta, muutoin kuin mitä loppukäyttäjä on suostumuksensa antanut. Ulkoisesta lähteestä kautta saatua tietoa voi olla esimerkiksi Facebook – tunnuksien hyödyntämisen kautta tulevat tiedot loppukäyttäjästä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin niissä määrin mitä asiakas on suostumuksen antanut tai liiketoiminnallisesti on tarpeellista. Liiketoiminnallisesti pakollisia ovat laskutus (osoitetiedot) ja yhteydenpito asiakkaaseen (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tekstiviestien toimittamiseksi).

Kuntomo Oy vastaa toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että järjestelmää käyttävät henkilöt ovat tietoisia henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä ohjeista ja niiden noudattamisesta. Ohjelmistotoimittajan asiakaspalvelurajapinnassa toimivat henkilöt eivät muuta dataa ilman Kuntomo Oy:n nimenomaista pyyntöä tehdä muutoksia. Ohjelmistotoimittaja käsittelee tietoa ainoastaan vikaselvittelyyn tai asiakkaan niin erikseen pyytäessä. Ohjelmistotoimittajan henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus kaikkea asiakasdataa kohtaan, joita he mahdollisesti näkevät tai käyttävät.

Kuntomon videovalvonta ja siitä syntyvät videovalvontatallenteet liitetään kulunvalvontalokin perusteella loppukäyttäjään, jolloin voidaan tarvittaessa päätellä kuka loppuasiakas on kyseessä. Videovalvontatallenteisiin pääsy voi olla ainoastaan niillä Kuntomo Oy:n henkilöillä, jotka muutoinkin tietojärjestelmää käyttävät. Tietojärjestelmässä olevien käyttövaltuuksien avulla voidaan erikseen rajata mitä asiakastietoa on henkilökunnan käytettävissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Asiakasnumero
Muut asiakkaan antamat tiedot
Jäsenyystieto sekä käyntikerrat
Valvontakameratallenne

6. Säännönmukaiset tietolähteet & luovutus

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot.

Käyttäjärekisterin tietoja siirretään tilaustapahtumien yhteydessä maksupalvelun tarjoajalle (Paytrail Oyj) tilausmaksujen toteutusta varten.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla pilvipalvelimella. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan palomuurilla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

8. Asiakastietoihin pääsy

Tietojärjestelmässä säilytettäviä asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joilla on Kuntomo Oy:n myöntämä käyttöoikeus asiakastietoihin. Ohjelmistotoimittajan edustajista asiakastietoihin on pääsy vain valituilla henkilöillä, jotka toimivat asiakasrajapinnassa. Pelkästään kehitystyöhön osallistuvilla henkilöillä on pääsy asiakasdataan ainoastaan niissä määrin ja siksi aikaa mitä mahdollisten tuotanto-ongelmien selvittely vaatii. Loppukäyttäjät näkevät ja voivat ylläpitää vain omia tietojaan. He eivät näe mitään tietoa toisistaan.

9. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.