044 9766 137 Kokeile 7 päivää ILMAISEKSI!

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Kuntomo Oy:n sähköinen asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu: 20.12.2011

1. Rekisterinpitäjä
Kuntomo Oy
Osoite: PL 54, 90451 Kempele
E-mail: info(at)kuntomo.fi
Puhelin: 044 9766 137

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Jussi Lotvonen

3. Rekisterin nimi
Kuntomo Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen
ja tunnistaminen Kuntomon järjestämiin tapahtumiin kuten ryhmäliikuntatunneille.
Rekisteriä käytetään myös kulunvalvonnan hallintaan ja muihin tietojärjestelmätarpeisiin.
Tietoja tarvitaan, jotta kävijämäärät tunneilla ovat yrityksen tiedossa ennen tunnin alkua
ja jotta kävijämääriä voidaan seurata ja tilastoida.

Kuntomo Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, tiedot
asiakkuudesta ja käyntikerroista ja järjestelmän salasana (salattuna).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.kuntomo.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa Kuntomo Oy:n
tietojärjestelmässä, johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan henkilökunnan ja teknisten asiantuntijoiden
käytettävissä. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään yrityksen toimitiloissa.